PRIMARIA COMUNEI CARPINIS

judetul Timis

ACTE NECESARE

La eliberarea adeverintelor pentru stabilirea domiciliului sunt necesare: -pentru cei cu vârsta de peste 18 ani 1.actul de indentitate 2.certificatele de nastere si căsătorie în copie și original 3.certificatele de naștere a copiilor minori în copie și original 4.adeverință de indentificare a domiciliu de la Primăria Cărpiniș 5.chitanță în valoare de 12 lei 6.contractul de vânzare-cumpărare a imobilului sau CF -pentru minori(la primul buletin), schimbarea domiciliului a rudelor de gr.1și 2,căsătorie, este necesar prezența propietarului imobilului cu dovada de propietate a imobiluli respectiv . Nu se eliberează adeverințe(de către Primaria Cărpiniș) de stabilire a domiciliului persoanelor care nu sunt rude de gr.1 și 2 cu propietarul imobilului