PRIMARIA COMUNEI CARPINIS

judetul Timis

ANUNTURI DE ACHIZITIE

In prezent se afla in curs de atribuire a lucrarilor de executie pentru ,,reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila in localitatea Carpinis si Iecea Mica, comuna Carpinis jud.Timis.Lucrare care prevede si executarea a 2 statii de tratarea apei, cate una in fiecare localitate. Mentionam ca lucrarea se atribuie in urma licitatiei publice din martie 2016, la carea participat 13 societati de profil.Licitatia a fost castigata de SC TUBOTERM CONSTRUCT SRL TIMISOARA.Lucrarile vor incepe dupa solutionarea contestatiilor depuse de catre 3 societati participante la licitatie.

Comunicare rezultat procedura Detalii Comunicare rezultat procedura achizitionare servicii de publicare articole de presa.
Comunicare rezultat procedura Detalii Comunicare rezultat procedura achizitionare servicii organizare evenimente.
Achizitie publicare articole de presa Detalii Achizitie publicare articole de presa ROHU 300
Achizitionare servicii de organizare evenimente Detalii Achizitionare servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului Provocari comune – solutii comune: cooperare institutionala in domeniul turismului ”, acronim ProTurism, cod eMS ROHU - 300
Comunicare rezultat procedura Detalii Comunicare rezultat procedura achizitionare servicii organizare evenimente in cadrul proiectului Traditions cod :ROHU 316
Achizitie publicare articole de presa Detalii
Achizitionare servicii de organizare evenimente Detalii Achizitionare servicii de organizare evenimente, cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (rev. 2) , 79952100-3 Servicii de organizare evenimente culturale (rev 2), 79540000-1 Servicii de interpretariat.
achizitie de servicii publicare articole de presa pentru proiectul ROHU 300 Detalii Solicitare oferta pentru achizitia de servicii publicare articole de presa pentru proiectul ROHU 300
Solicitare oferta Achizitionare lucrari de reparatii trotuare in Comuna Carpinis Detalii Achizitionare lucrari reparatii trotuare in Comuna Carpinis.
Solicitare oferta pentru achizitia de servicii publicare articole de presa pentru proiectul ROHU 300 Detalii Achizitionare servicii de publicare articole de presa, în cadrul proiectului ”Provocari comune – solutii comune: cooperare institutionala in domeniul turismului”, acronim ProTurism, cod eMS ROHU - 300, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria
Solicitare oferta pentru achizitia de servicii publicare articole de presa pentru proiectul ROHU 300 Detalii Achizitionare servicii de publicare articole de presa, în cadrul proiectului ”Provocari comune – solutii comune: cooperare institutionala in domeniul turismului”, acronim ProTurism, cod eMS ROHU - 300, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria
Comunicare rezultat procedura Detalii Achizitie materiale promotionale in cadrul proiectului ROHU300
Comunicare rezultat procedura Detalii Achizitie de lucrari in cadrul proiectului ROHU300
Comunicare rezultat procedura Detalii Achizitionare echipamente in cadrul proiectului ROHU316
Comunicare rezultat procedura Detalii Achizitie materiale promotionale in cadrul proiectului ROHU316
Solicitare oferta pentru achizitia de lucrari pentru proiectul ROHU 300 Detalii
Solicitare oferta pentru achizitia de materiale promotionale pentru proiectul ROHU 300 Detalii
Solicitare oferta pentru achizitia de materiale promotionale pentru proiectul Traditions, cod ROHU 316 Detalii Solicitare oferta pentru achizitia de materiale promotionale pentru proiectul Traditie si modernitate - cooperare culturala transfrontaliera, acronim: Traditions, cod ROHU 316, finantat prin Programul Interreg V-A Romania Ungaria
Solicitare oferta pentru achizitia de bunuri pentru proiectul Traditions, cod ROHU 316 Detalii Solicitare oferta pentru achizitia de bunuri pentru proiectul Traditie si modernitate – cooperare culturala transfrontaliera, acronim: Traditions, cod ROHU 316, finantat prin Programul Interreg V-A Romania Ungaria