PRIMARIA COMUNEI CARPINIS

judetul Timis

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Carpinis -legislația 2016 -2020

             Primar- SIMA IOAN

Viceprimar- POPA DUMITRU MARCEL

Consilieri:

 1. BOCIOC AUREL
 2. CONTIU EMANUEL
 3. FEIMAR MAGDALENA
 4. GAVRIN MLADEN
 5. GABOR EUGEN
 6. JURCA MIRELA SIMONA
 7. JURCA TEODOR
 8.  LOGOS CONSTANTIN
 9. MAGDA IONUT OVIDIU
 10.  POPESCU SAMSON
 11. SAVA DARIUS
 12. SABAU GHEORGHE
 13.  TOMULEA CORNEL EMANUEL
 14.  TIRZIU IONEL
Fisiere:

» 2017
» HCL Nr10/28.02.2017 privind aprobarea proiectului,,Demolare cladire existenta si construire gradinita cu 6 grupe cu program prelungit si cu bucatarie proprie,cu regim de inaltime P+2E in localitatea Carpinis ,comuna Carpinis,,
» HCL Nr 11/28.02.2017 privind aprobarea proiectului,,Reabilitare si realizare acoperis tip sarpanta peste Scoala cu clasele I-VIII in localitatea Carpinis,comuna Carpinis,,
» HCL Nr12/28.02.2017 privind aprobarea proiectului,,Realizare bransamente cu camine de apometru in comuna Carpinis,Judetul Timis,,
» HCL Nr13/28.02.2017.privind aprobarea proiectului,,Realizare racorduri de canalizare in comuna Carpinis Judetul Timis,,
» HCL Nr14/28.02.2017. privind dezmembrarea unui teren.
» HCL Nr 15/28.02.2017 privind Aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate dein bugetul local al comunei Carpinis pentru activitati sportive
» HCL Nr16/28.03.2016.privind aprobarea contului anual de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
» HCL Nr17/28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
» HCL Nr18/08.03.2017 privind aderarea Comunei Carpinis la Asociatia Comunelor din Romania
» hcl 19/27.04.2017
» hcl nr20/27.04.2017
» hcl nr 21/27.04.2017
» hcl nr 22/27.04.2017
» hcl nr 23/27.04.2017
» hcl nr24/27.04.2017
» hcl nr 25/27.04.2017
» hcl nr 26/27.04.2017
» hcl nr 27/27.04.2017
» hcl nr 28/29.05.2017
» hcl nr 29/29.05.2017
» hcl nr 30/29.06.2017
» hcl nr 31/29.06.2017
» hcl nr 32/29.06.2017
» hcl nr 33/29.06.2017
» hcl nr 34/29.06.2017
» hcl nr 35/25.07.2017
» hcl nr 36/25.07.2017
» hcl nr 37/25.07.2017
» hcl nr 38/25.07.2017
» hcl nr 39/25.07.2017
» hcl nr 40/25.07.2017
» HCL Nr. 8/02.2017 Privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CARPINIS, JUDETUL TIMIS"
» HCL Nr. 9/02.2017 Privind aprobarea proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA IN LOCALITATEA IECEA MICA, COMUNA CARPINIS"
» HCL Nr 9/28.02.2017 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare,modernizare si dotare scoala in localitatea Iecea Mica,comuna Carpinis,,
» HCL nr.1/31.01.2017, privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversar de pe raza comunei Carpinis, precum anual scolar 2017-2018
» HCL nr.2/31.01.2017,privind dezmembrarea/alipirea unor terenuri
» hcl NR.3/31.01.2017, privind dizolvarea SC CARPINIS PRIM CONS SRL, cu sediul in localitatea Carpinis str aIIIa nr.42 jud. Timis
» HCL nr.4/31.01.2017, privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren
» HCL nr.5/31.01.2017, privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Carpinis
» HCL nr.6/31.01.2017, privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de persoanele care beneficiaza de ajutor social in anul2017
» HCL nr.7/31.01.2017, privind constatarea apartenetei unui teren la domeniul privat al comunei Carpinisa
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006