PRIMARIA COMUNEI CARPINIS

judetul Timis

PROIECTE INVESTITIONALE

DEZVOLTARE Demararea acțiunilor de extindere a rețelei de canalizare, la cei 11 km existenți cu o stație de epurae și alimentarea cu apa potabila în cele 2 localități a comunei, formata dintr-o retea de distributie cu o lungime totala de 38 km (fiind in extindere), 6 foraje în Cărpiniș și 2 foraje în Iecea Mică cu adancimi cuprinse intre 150-220 m. In prezenta 96% din populatia comunei este racordata la reteaua de distributie a apei potabile și 10% este racordată la sistemul de canalizare. 1. Extinderea rețelei de canalizare se va face cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și din co-finanțare din bugetul local, valoarea totală a lucrării fiind de 8.900.000 lei . 2.La rețeaua de apă se va continua schimbarea vechilor conducte din oțel cu conducte de pvc, deasemeni se vor construi 2 stații de tratarea apei , una în Cărpiniș cu un bazin de tratare cu capacitatea de 600 mc. și unul în Iecea Mică cu o capacitate de 200 mc, efectuându-se și contorizarea tuturor consumatorilor. Pentru reabilitarea in totalitate a retelei de alimentare cu apa si constructia a 2 statii de tratarea a apei, in2015-2016 existăun contract de finantare in valoare de 13.349.035 lei ,fonuri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și din co-finanțare din bugetul local. Până în prezent s-au asfaltat 5,0 km de străzi comunale, 3,5 km în Cărpiniș și 1,5 km în Iecea Mică la acestea adăugându-se reabilitarea a2,0 km de trotuoare, acțiunea fiind în lucru.. In cursul anilor 2015-2016 se v-a asfalta intrega retea de strazi din comuna. S- a construit prin fonduri guvernamentale si de la bugetul local, o sala de sport moderna , cu instalatie de incalzire centrala si toate dorarile necesare unor activitati sportive de masa Se află în faza de proiect și executarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 1.005,5 kw/h , ce v-a fi amplasată în apropierea secdției de drumuri. Pe raza comunei funcționează 6 părculețe de agrement pentru copii. Targuri si piete - in localitatea Carpinis are loc saptamanal - Sambata - piata de produse agricole si alimentare, produse de manufactura, materiale de constructii si un obor de animale. Modernizarea prin dotarile aferente a sistemului de colectare si transport a deseurilor provenite de la agentii economici si populatia din comuna, cu o valoare de 322.388 Euro; In acest scop s-au distribuit gratuit fiecarei gospodarii cat si agentilor economici , recipienti de colectare a gunoiului. Totodata s-au achizitionat 2 autogunoiere noi cu o capacitate de 14 mc. fiecare, valoarea lor fiind de 70.000 euro- Tot in acest scop s-au infiintat 25 de puncte de colectare selectiva a gunoiului stradal , prin amplasarea in cele doua localitati a comunei , constituite dintr-o baterie de 3 containere "OPORTUNITATI Situându-se la intersectia unor artere de circulatie nationale -DN 59 A si DN 59 B -, la distanta mica de 2 puncte vamale cu iesire spre Republica Serbia si Republica Ungaria, un nod de cale ferata pe relatia Timisoara-Jimbolia, Carpinis-Ionel si la 24 km de municipiul Timisoara ; Inscrisa ca membru fondator in Asociatia Banat Ripesis-GAL, cu posibilitatea deschiderii unui parc industrial, un foraj de apa termala, cu o mare suprafata de teren arabil de cea mai buna calitate, cu 3 acumulari de apa, unde se pot infiinta baze de agrement, cu o multitudine de unitati comerciale si societati agricole, cu o populatie avand calificare si pregatire profesionala, comuna poate oferi o serie de oportunitati unor investitori care sunt asteptati. În ultima perioada de timp s-a concesionat la persoane fizice; o suprafata de 5,0 ha luciu de apa pentru infiintarea unei pescarii. Prin prevederile Legii 15 /2003 s-au data la peste100 de familii de tineri casatoriti , in partea de N a localitatii Carpinis, in mod gratuit si pe durata existentei constructiilor o suprafata de 300 mp, fiecarei din aceste familii. Zona beneficiaza de drum pietruit, curent electric si retea de apa potabila. Toate aceste facilitati au fost create cu bani proveniti de la bugetul local.
Fisiere: